-

 → -  → Daikin

Daikin , Daikin Industries LTD 1924 . , .
, , .
. , .

:     

  :

 
:  

- Daikin RYN20L / FTYN20L

Daikin FTYN_L.
* : 15 25 2.
* : /.
*: 3 .
* / : / .

29300.

- Daikin RYN25L / FTYN25L

Daikin FTYN_L.
* : 20 35 2.
* : /.
*: 3 .
* / : / .

31000.

- Daikin RYN35L / FTYN35L

Daikin FTYN_L.
* : 30 45 2.
* : /.
*: 3 .
* / : / .

33000.

- Daikin RYN50L / FTYN50L

Daikin FTYN_L.
* : 40 60 2.
* : /.
*: 3 .
* / : / .

44000.

- Daikin RYN60L / FTYN60L

Daikin FTYN_L.
* : 60 80 2.
* : /.
*: 3 .
* / : / .

51000.

- Daikin RXB20C / FTXB20C Invertor

Daikin FTXB_C.
* : 15 25 2.
* : /.
*: 3 .
* / : / .

39900.

- Daikin RXB25C / FTXB25C Invertor

Daikin FTXB_C.
* : 20 35 2.
* : /.
*: 3 .
* / : / .

40900.

- Daikin RXB35C / FTXB35C Invertor

Daikin FTXB_C.
* : 30 45 2.
* : /.
*: 3 .
* / : / .

44900.

- Daikin RXB50C / FTXB50C Invertor

Daikin FTXB_C.
* : 40 60 2.
* : /.
*: 3 .
* / : / .

63900.

- Daikin RXB60C / FTXB60C Invertor

Daikin FTXB_C.
* : 60 80 2.
* : /.
*: 3 .
* / : / .

68900.

Daikin .